• Student finished unit 2 bulan, 2 minggu lalu

    Student Serafim finished the unit Adakah pengecualian dalam menginterpretasikan Kitab Suci secara harafiah? in course Bagaimana Menginterpretasikan Kitab Suci