Allah Pencipta Langit dan Bumi

Tuhan menciptakan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dia dapat menciptakan dari ketidakadaan menjadi ada hanya dengan Firman-Nya